Ván gỗ công nghiệp phủ melamine màu trắng


Ván mdf melamine màu trắng


Ván Okal melamine màu trắng