Bảo báo giá vật tư, phụ kiện ngành gỗ

( Bảng giá chỉ mang tính tham khảo quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ các cty chuyên cung cấp vật tư, phụ kiện ngành gỗ)

Tham khảo giá bán bạc đạn, vòng bi NSK

6203 : 39.000 đ/cái

6204 : 45.000 đ/cái

6205 : 49.200 đ/cái

6206 : 61.000 đ/cái

6207 : 79.000 đ/cái

6303 : 47.500 đ/cái

6304 : 55.000 đ/cái

6305 : 70.000 đ/cái

6307 : 120.000 đ/cái

Tham khảo giá bán bạc đạn, vòng bi ASAHI

UCP 205 : 145.000 đ/cái

UCP 206 : 205.000 đ/cái

UCP 207 : 240.000 đ/cái

UCF 205 : 170.000 đ/cái

UCF 206 : 235.000 đ/cái

UCF 207 : 270.000 đ/cái

Tham khảo giá bán Dây curoa

Dây curoa Mitsuba / Mitsumi / Mitsukaisho

A : 310 đ/ inch

B : 450 đ/ inch

C : 1200 đ/inch

Dây curoa Mitsuboshi

A : 790 đ/ inch

B : 930 đ/ inch

C : 1560 đ/inch

Tham khảo giá bán Giấy Nhám Thùng

Giấy Nhám K51 - SLE :

#40 : 78 đ/ inch

#60 : 75 đ/ inch

#80 : 72 đ/ inch

#100, 120, 180, 240 : 72 đ/ inch

Giấy Nhám K51 - SMS :

#36 : 76 đ/ inch

#40 : 72 đ/ inch

#60 : 70 đ/ inch

#80 : 67 đ/ inch

#100, 120, 180, 240 : 67 đ/ inch

Giấy Nhám X62PT :

#40 : 94 đ/ inch

#60 : 87 đ/ inch

#80 : 79 đ/ inch

#100, 120, 180, 240 : 77 đ/ inch

Tham khảo giá bán mũi Router thẳng

Mũi Router thẳng - SR :

12 x 3 ÷ 12 : 53.000 đ/ cái

12 x 13 ÷14 : 63.000 đ/cái

12 x 15 : 70.000 đ/cái

12 x 16 : 80.000 đ/cái

12 x 18 : 90.000 đ/cái

12 x 20 ÷ 24 : 95.000 đ/cái

12 x 25 : 105.000 đ/cái

12 x 27 : 105.000 đ/cái

12 x 30 : 110.000 đ/cái

Tham khảo giá bán mũi mộng âm.

Mũi mộng âm - Bông Mai :

12 x 6 ÷ 12 x 3T x 100L : 170.000 đ/cái

12 x 16 x 3T x 100L : 190.000 đ/cái

12 x 18 x 3T x 100L : 220.000 đ/cái

12 x 20 x 3T x 100L : 285.000 đ/cái