Đơn hàng ghép gỗ theo yêu cầu là gì ?

Đơn hàng ghép gỗ theo yêu cầu là thỏa thuận sản xuất ván gỗ ghép giữa bên mua (khách hàng) và bên bán (Nhà sản xuất ván gỗ ghép).

Theo đó khách hàng - người mua sẽ đưa ra yêu cầu cụ thể để người bán - xưởng sản xuất theo đó mà thực hiện đơn hàng.

Yêu cầu sản xuất bao gồm các thông tin sau :

1. Loại gỗ yêu

2. Số lượng

3. Chất lượng

4. Cách ghép

5. Quy cách

6. Thời gian giao hàng.

Ngoài 5 thông tin cơ bản 2 bên còn có thể thoả thuận thêm yêu cầu kỹ thuật phụ thuộc vào thiết kế của sản phẩm gỗ ví dụ : điều kiện độ ẩm, loại keo ghép gỗ, độ dư gia công, khuyết tật gỗ có thể chấp nhận như mục gỗ, mắt chết nhỏ hơn 3mm...

Sau đây là một số mẫu đơn đặt ghép gỗ theo yêu cầu.

Đơn đặt sản xuất gỗ ghép làm khung bao :

Quy cách đặt ghép làm Khung bao 1 : 35 x 220 x 2210 mm

Yêu cầu :

Nguyên liệu : gỗ tràm

Ghép ngang 2 - 3 mối ghép, ghép dọc 3 - 4 mối ghép

Chất lượng : BC

Số lượng : 60m3

Quy cách đặt ghép làm Khung bao 2 : 35 x 110 x 2210 mm

Yêu cầu :

Nguyên liệu : gỗ tràm

Ghép ngang 1 mối ghép

Ghép dọc 3 - 4 mối ghép

Chất lượng : BC

Số lượng : 60m3

Thời gian sản xuất 40 ngày kể từ ngày ký xác nhận đơn hàng.

Đơn đặt sản xuất gỗ ghép làm mặt bàn :

Quy cách đặt ghép làm mặt bàn 1 : 40 x 800 x 1800mm

Quy cách đặt ghép làm mặt bàn 1 : 20 x 762 x 1525mm

Yêu cầu :

Nguyên liệu : gỗ cao su

Chất lượng AB có 1 mặt và 4 cạnh xung quanh đẹp

Mặt A chấp nhận khuyết tật mắt sống nhỏ hơn 5mm

Mặt B chấp nhận mọi khuyết tật gỗ.

Cách ghép Finger mộng nằm.

Giao hàng tai kho bên bán.

Số lượng 40m3

Thời gian sản xuất 12 ngày kể từ ngày ký xác nhận đơn hàng.

Đơn đặt sản xuất gỗ ghép làm thớt gỗ :

Quy cách đặt ghép làm thớt 1 : 10 x 125 x 225 mm

Quy cách đặt ghép làm thớt 2 : 10 x 175 x 245 mm

Quy cách đặt ghép làm thớt 3 : 15 x 240 x 350 mm

Quy cách đặt ghép làm thớt 4 : 18 x 140 x 250 mm

Quy cách đặt ghép làm thớt 5 : 18 x 150 x 280 mm

Quy cách đặt ghép làm thớt 6 : 20 x 200 x 400 mm

Yêu cầu :

Nguyên liệu : Gỗ cao su

Kiểu ghép : Ghép ngang (ghép suốt)

Chất lượng : AB theo mẫu bên bán

Chà nhám : #240

Màu sắc gỗ : Tương đối đồng màu

Giao hàng : Tại kho bên bán

Số lượng :

Quy cách 1 : 2000 tấm

Quy cách 2 : 2000 tấm

Quy cách 3 : 5000 tấm

Quy cách 4 : 5000 tấm

Quy cách 5 : 5000 tấm

Quy cách 6 : 5000 tấm

Gỗ không có chứa PCP ,Pormandhyt, kim loại nặng và các độc tố khác đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam

Đơn đặt sản xuất gỗ ghép làm nền dán phủ veneer Sồi, Xoan Đào :

Quy cách đặt ghép phủ veneer Sồi 1 : 15 x 1200 x 2400 mm

Quy cách đặt ghép phủ veneer Xoan Đào 2 : 18 x 1200 x 2400 mm

Yêu cầu :

Xử lý trám trét, chà nhám phẳng nhẵn 2 mặt dùng dán phủ veneer gỗ Sồi và veneer gỗ xoan đào

Cắt, tề 2 đầu ván

Số lượng

Quy cách 1 : 200 tấm.

Quy cach 2 : 200 tấm