Ván gỗ công nghiệp phủ keo bóng

Ván gỗ veneer Xoan phủ keo bóng

Ván ghép gỗ cao su phủ keo bóng

Ván ghép xoan phủ keo bóng

Ván gỗ veneer Sồi phủ keo bóng