Chi tiết gỗ

Mặt bàn gỗ

Sản xuất chi tiết mặt bàn tròn, mặt bàn vuông, chữ nhật cung cấp cho đơn vị sản xuất bàn ghế quán cà phê, quá trà sữa, bàn ghế phòng bếp, phòng làm việc và bàn ghế nhà hàng - khách sạn.Chân bàn gỗ

Sản xuất ghép ván làm chân bàn gỗ vuông, tiện tròn...

Vai giường gỗ

Sản xuất và ghép gỗ làm vai giường theo kích thước yêu cầu là giường gỗ với các chiều dày thông dụng 25mm, 30mm, 35mm.