Tên gọi Đồ gỗ thông dụng

Tên gọi một số loại Bàn ghế gỗ thông dụng :

Bộ bàn ghế Mango

Bàn ăn Ashley

Bàn ăn Pinnstol

Bàn ăn Ruben

Bàn ăn Torres

Bàn ăn Zodax

Bàn ăn Camino

Bàn ăn Cinco

Bàn ăn Mostar

Bàn ăn Well

Bàn ăn Chữ X

Bàn ăn Cabin

Bàn ăn Bingo

Bàn ăn Maya

Bàn ăn Cherry

Bàn ăn Venus

Bàn ăn Osaka

Bàn ăn Milano

Bàn ăn Song tiện

Bàn ăn Obama

Bàn ăn harp

Bàn ăn Bull

Bàn ăn Lunar

Bàn ăn Kudo

Bàn ăn Emma

Bàn ăn Naju

Bàn ăn Dotori

Bàn ăn assemble

Bàn ăn Oval

Bàn ghế gỗ Sky

Bàn ghế gỗ star

Bàn ghế gỗ Compass

Bàn ghế gỗ Shell

Bàn ghế gỗ ganasima

Ghế gỗ Genny

Ghế gỗ Wishbone

Bàn Twist

Bàn Latus

Bàn mango

Bàn Concorde

Bàn ăn gỗ Sồi sherwood

Bàn ăn gỗ Sồi Victoria

Bàn ăn gỗ Sồi Camden

Bàn ăn gỗ Sồi Westbury

Bàn ăn gỗ Sồi Rustic

Bàn trà Mikudo

Bàn trà nikima

Bàn trà lidoli

Bàn trà oshika

Bàn trà gidama

Tên gọi một số loại Tủ gỗ thông dụng :

Tủ Ngăn kéo gỗ Sồi Vancouver

Tủ ngăn kéo Costato

Tủ quần áo New England

Tủ ngăn kéo RusTic

Tủ gỗ Pulaski

Tủ gỗ Cheshire

Tủ gỗ Lindy

Tủ gỗ Tuscany

Tủ gỗ Hubson

Tủ gỗ Canterbury

Tên gọi một số loại giường gỗ thông dụng :

Giường NORDLI

Giường ASKVOLL

Giường TRYSIL

Giường BRUSALI

Giường HEMNES

Giường MANDAL

Giường DARIA

Giường APOLO

Giường UBBY

Giường CHESHIRE