Gia công gỗ

Gia công là phương thức hợp tác sản xuất hiện đại nhằm tận dụng tối đa thế mạnh giữa các bên. Gia công gỗ là thỏa thuận mà theo đó bên nhờ gia công sẽ cung cấp các yếu tố đầu vào như gỗ nguyên liệu, nguyên liệu phụ... bên nhận gia công thực hiện công việc yêu cầu dựa vào máy móc, nhà xưởng và lực lượng lao động sẵn có.

Cưa xẻ, tẩm sấy gỗ

1. Cưa xẻ tẩm sấy gỗ cao su, Gỗ Xoan, Thông, Tràm, Xà cừ, Muồng.

Cắt gỗ, bào - chà nhám ván gỗ

1. Cắt gỗ theo kích thước làm mặt bàn, mặt bậc cầu thang.

2. Bào - chà nhám ván mdf, gỗ ghép thanh các loại.

Ghép gỗ theo kích thước yêu cầu.

1. Gia công ghép gỗ Sồi

2. Gia công ghép gỗ Óc chó

3. Gia công ghép gỗ Tần Bì

4. Gia công ghép gỗ Giá Tỵ

5. Gia công ghép gỗ Muồng